لیست شرکت های عضو انجمن

ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن
1 استحکام بنا هشتگرد نیشابور محمد فاضلی 05142234737
2 آب برهان آوان سید رضا حسینی 05136044723
3 آب برین توس مهندس سعید صادق زاده 37685420
4 آب روان توس سعید حسن زاده 37620914
5 آب سازه نیمبلوک سعید علیپور 05632522584
6 آب فشان مهر علیرضا روشنی 37672501
7 آب قطران زرین تربت رضا پدرام راد 52292577
8 آب مهر شرق جعفر هاشم پور 36082338
9 آب نمود صنعت پردیس محمد امین اعرابی 36206429
10 آب کاوش توس محسن بیگی
11 آب گستر مزرعه رضا حلمی فخر داود 33437566
12 آب گستران خراسان مسعود لطیف 05136083726
13 آبتین بنا پردیس آرمان یزدان بخش 05138411174
14 آبدیس سازه شرق حامد مهدی پناه 37253898
15 آبیار سازه اتحاد تربت حیدریه بهاره نام آور 52229043
16 آبیار کویر لوت علی مشهدی بندانی 36049188
17 آبیاران دشت زرین توس فاطمه صادق زاده 37515107
18 آبیاران سازه سپاهان جعفر روزبه نصيرايي 38929362
19 آبیاران سازه طوس علیرضا نیاسر 36021100-1
20 آبیاران گستر آسیا ساره سادات منتظری 36092596
21 آبیاری شادیاخ مهدی مامات 42226100
22 آبین ترنم شرق رضا حسني 051-36077685
23 آذین کشت بینالود جواد سبرنجانی 42211911
24 آرمان آب بیهق اکرم آرمان منش 44655885
25 آریا تونل شرق مهدی شعبانی 38929118
26 آریان گستره سازان ابراهیم علامتیان 36043285
27 آواک سازه سپنتا امیر همایون سمیعی دلوئی 38672173
28 آوین فاریاب جام ملیحه براشکی 33490396
29 اختر توس محمد حسینی 37233223
30 ارگ سازان پایاب عمران فرزانه عرب 05138538916
31 ارگانو وحيد عليخانزاده 37654797-36062905
32 افشید آفرید شرق اعظم پهلوان یوسفخانی 051-33871459
33 اقلیم سبز طوس سعید ظریف 37137805
34 امکان پی البرز امیر احسانی 52231767
35 بارثاوا پیشگامان نیرو مسعود خدادادزاده 05136612718
36 بارز آرمه مهرداد افشاری پور 05144644558
37 بارش گستر میهن محمدرضا کوه نشین 05138441337
38 برفاب خراسان امید ملک محمدی 38661655
39 بستر سازان پاژ قربانعلی حاجی پور 38927530
40 بهسازان پویا تربت وحید مجیدی فر 05152224886
41 ترنم گستر زرین توس سید مرتضی طباطبایی 37515107
42 توس آبکامه بابک دهقان 37237709
43 توسعه سبز سبزوار سید مهدی مطلوبی 44645453
44 توسعه و عمران پایاب توس معین چمنی 38810734
45 توچال توس نادر ذوالفقاری 38901194
46 تکاب سازه شرق سید مهدی موسوی 55255109
47 دبیر انجمن 05137238049-05137238349
48 دهباغ مسعود رضا برادران 37290091
49 دژ آب گستر خاوران رسول فلاح هروی 05137678024
50 راه آب سازند طوس هادی حاجیان 37533982
51 راه کویر جام نوید برادران اکبرزاده 52525016
52 راهیان احسان ماندگار سید محمود قاسمی 37278021-37283574
53 ره آب نیروی سناباد گستر کامران ارسکی 38420292
54 ره آباد ساز پویان جهان گسترش خراسان شمالی علی حیدرزاده 44670672
55 رهاب سازه بینالود ابراهیم مهدی پور 051-37133768-9
56 زرافشان کارتوس امیر گنجه 05137679952
57 زرکاران خراسان سعید کریمی 38542520
58 زرین آبیار شهاب شرق امیر حسین فیض آبادی 05136624311
59 زرین قطره بردسکن حمیدرضا سبحانی 55426532
60 سازند آب شفق محمد رضا راه نورد 05136616392
61 سازه پرداز جام حمید سلطانی 52534642 - 051
62 سرد آب میهن شرق محمود هادیان 05136512553
63 شار پی ساریکا سجاد هراتی 34528461
64 شایان دژ گستر توس رضا رجائیان 05138925556
65 شگفت ابنیه معین عبداله حق طلب 05132739460
66 صدر آب سازه پارسیان هاشم شرفیان 05136038932
67 صدرا آب برتر شرق مهدی مسافری 38661755
68 طلوع شرق گناباد جواد نظرزاده 57260112
69 عمران جویان توس غلامرضا براتی 36238563
70 عمران پردیس سبزوار حمیدرضا آزموده 05144264326
71 فاراب سازه سوران امیر قدمگاهی ثانی 36619619
72 فخران سامانه پارت حمیدغلامی 36227637
73 فرآب مهر نیشابور علی عابدی 42234467
74 فرا کشت نوین پدیده شرق مسعود نجفی 36619810
75 فراز آب راه شرق حمید مقیم زاده 36049582
76 فرداب خراسان محمدرضا طاهرپور 2-37287401
77 فلاح یاوران جام مهندس جمال جوادی 52622330
78 فلاح یاوران طوس ولی محمد عله ازغندی 32764089
79 قطره سازان طلایی شرق جواد عادل 38644772
80 قطره گستر توس محمدرضا خطیبی 05156724915
81 مشهد روئین آب شهربانو باقری 37519606
82 مه فشان رود اسماعیل توانا پور 54227651-54223841
83 مه فشان شرق محمد رضا روشنی 37672501
84 مهاب نگین توس محمد ولی نژاد 36034225
85 مهار روان آب شرق حمید منصوریان 05136044723
86 مهد سازان توس مهندس مسعود مهدیزاده 37622862
87 مهدآب توس احمد دولت آبادي 38460009
88 مهر آب قطره خراسان ابوالفضل خزاعی
89 مهر آب گستر پاژ فاطمه غیور 37524627
90 مهر آوران رویای سبز بهار ایمان بهره مند
91 مهرگان پی بارثاوا علیرضا توکلی 38793253
92 میراب قطره خراسان رسول رشد 1-38943430
93 نشت آب توس محمد امین صلاحی 12-38480910
94 نهر آب آفتاب مصطفی منجشیرینی 45225350
95 نو اندیشان دریای نور خراسان بنیامین میرزایی 36666186
96 نوسازان دشت هامون محمد جواد کریمی 32250241
97 نوین کشت بارثاوا علیرضا زرگران 38599571
98 نگین دیبا مجید بابائی 38469942
99 هیدرواترک فراساز مجید شیردل 05836210179
100 ورسک سازه شرق عباس خاوری نیا 37665228
101 پارس دژفراز وحید عزیز پور 6-3768875
102 پارس سازه آساک سونا جلالی گرمرود 37632975
103 پارسا بارش پردیس مجتبی شیاسی ارانی 38431739
104 پرتو گرداب نما محمد مهدی مروی 38687521
105 پلی تم رضا منصوريان 37640024
106 پوی آب پارسیان سعید تیموری 35218763
107 پویا صنعت نبی سید قاسم نبی زاده 05136043917
108 پویش آب و خاک خراسان مهدی تشکری 05136070620
109 پژوهاب شرق حسین فرنوش 37648636-37648637
110 پیمان اتیلن حسن مهدویان 2-36919400
111 چشمه ساران خیام نیشابور حسین فضلی 46613878
112 ژرفا اندیش میراو سید سعیدحسینی کلاگر 37251147 و 37128519
113 ژیوار دشت آب الهه اسماعیل زاده 05157260112
114 کاوش آب فردوس مهدی پورعابدین 37677529
115 کاوش آبدیس اقلیم مجتبی کیوانلو 05137620243
116 کاویان سازه شرق محمد مهدی نادریان 05136011825
117 کوشش گستر طوس مهدی اسماعیلی 37620701- 37610306
118 کویر آب پارسیان رهام نایبی فرد 36613643
119 کیمیای حیات پارس حامد منصوری 38664456
120 گردونه سبز فام محمد مهران کردی 021-88976798-9
121 گزین آب شرق جواد عسگری 38661755
122 گسترش صنایع جوین صغری سادات علیکی 45223296
123 گل پروران بار ثاوا فاطمه حمیدی 34226666-34223200
124 گلبرگ سبز خاوران محمد سعید موحدی 38521650
125 گیو سازه خاوران رضا عرب زاده

سيستم آبياري تحت فشار

پیگیری پرونده


کد پيگيري درخواست خود را وارد کنيد :

تبليغات

- آب برین توس

- آب روان توس

- آب فشان مهر

- آب قطران زرین تربت

- آب گستر مزرعه

- آب مهر شرق

- آبدیس سازه شرق

- آبراهه زرین توس

- آبیاران سازه سپاهان

- آبیاران سازه طوس

- آبیاری شادیاخ

- اختر توس

- آذین کشت بینالود

- ارگانو

- آرمان آب بیهق

- آریان گستره سازان

 - اقلیم سبز طوس

- امکان پی البرز

- برفاب خراسان

- پارس دژ فراز

- پارس سازه آساک

- پارسا بارش پردیس

- پرتو گرداب نما

- پژوهاب شرق

- پلی تم

- پوی آب پارسیان

- پویش آب و خاک خراسان

- پیمان اتیلن

- ترنم گستر زرین توس

- تکاب سازه شرق

- توچال توس

- توس آبکامه

- توسعه سبز سبزوار

- توسعه و عمران پایاب توس

- چشمه ساران خیام نیشابور

- دژ آب گستر خاوران

- دهباغ

- رهاب سازه بینالود

- زرکاران خراسان

- زرین قطره بردسکن

- ژرفا اندیش میراو

- سازند آب شفق

- صدر آب سازه پارسیان

- صدرا آب برتر شرق

- طلوع شرق گناباد

- عمران جویان توس

- فر آب مهر نیشابور

- فراز آب راه شرق

- فرداب خراسان

- فلاح یاوران طوس

- فلاح یاوران جام

- کوشش گستر طوس

- کویر آب پارسیان

- کیمیای حیات پارس

-گردونه سبز فام

- گلبرگ سبز خاوران

- مه فشان رود

- مه فشان شرق

- مهار روان آب شرق

- مهدآب توس

- مهد سازان توس

 

 

- مهرگان پی بارثاوا

 

 

- میراب قطره خراسان

- نشت آب توس

- نگین دیبا

- نوین کشت بارثاوا

- نهر آب آفتاب

- هیدرو اترک فراساز

اوقات شرعی


khoruj1