فعاليت هاي انجمن

فعاليتهاي انجام شده توسط هيئت مديره انجمن

 

1.در اولين جلسه خط مشي انجمن تعريف و تصويب گرديد و هر هفته جلسه هيئت مديره به صورت منظم در ساعت 7 عصر چهارشنبه‌ها بعد از جلسات كميته فني در ساعت 5 بعد از ظهر برگزار مي گردد.

2. مسئوليت هر يك از اعضاي هيئت مديره مشخص و به شرح ذيل اعلام گرديد:

2.1. سخنگوي انجمن در ارتباط با كليه موارد با آب و خاك و ساير ادارات عباسعلي ملك محمدي كه هر شش ماه يك بار با راي مجدد هيئت مديره ابقاء شده و يا تغيير مي نمايد.

2.2. مسئول كميته فني انجمن جناب آقاي مهندس طاهرپور با جناب آقاي مهندس عليخانزاده

2.3. مسئول سايت اينترنت و روابط عمومي انجمن جناب آقاي مهندس هاشم‌پور

2.4. بررسي و تدوين آئين نامه‌ها جناب آقاي مهندس روزبه

2.5. كميته حل اختلاف جناب آقايان مهندس منصوريان، سعيد كريمي، حسن مهدويان و عباسعلي ملك محمدي

2.6. آموزش و ترويج عباسعلي ملك محمدي

2.7. مسئول ارتباط با فضاي سبز شهرداري جناب آقاي مهندس وحيد عليخانزاده

2.8. مسئول ارتباط با جهاد كشاورزي خراسان شمالي جناب آقاي مهندس طاهرپور

2.9. نماينده تام‌الاختيار انجمن خراسان با كانون كشور جناب آقاي مهندس طاهرپور كه ايشان عضو هيئت مديره و دبير كانون كشوري انجمن‌هاي صنفي آبياري بوده و دبير خانه كانون نيز در مشهد مي‌باشد.

3. ارائه خط مشي نحوه نظارت بر كارهاي اجرايي و نظارت بر پروژه هاي اعضاء

4. ارائه گزارش مصوب ماهيانه انجمن از پروژه‌هاي اجرايي به  مديريت آب و خاك

5. برگزاري كلاسهاي آموزشي براي اعضاء انجمن: پمپ‌ها، برق، شيرهاي مختلف، فيلتراسيون، لوله‌هاي پلي‌اتيلن، استخرهاي ژئوممبران و جوش لوله‌هاي 80pe

6. برنامه‌ريزي جهت بازديد از كارخانه‌هاي توليدي مرتبط با لوازم سيستم‌هاي آبياري تحت فشار

.7. برگزاري نشست با مسئول آبياري تحت فشار و كارشناسان محترم براي بحث‌هاي فني، خصوصاً بعد از بحث هدفمند كردن يارانه‌ها (تكيه بر راههاي كاهش مصرف برق و انرژي)

8. دريافت عضويت ثابت در كميته بهره‌وري آب كشاورزي استان در استانداري

9. برگزاري اولين نشست با مسئول آبياري تحت فشار و كارشناسان محترم مركز تحقيقات (مشاور بازبين) براي بحث‌هاي فني در طراحي‌ها و راهنمايي كارشناسان فني شركت هاي عضو.

10. برنامه‌ريزي و هماهنگي با مديريت آب و خاك خصوص بازديد پروژه‌هاي آبياري و تكميل فرم ارزشيابي از طرح‌ها

 

 

سيستم آبياري تحت فشار

پیگیری پرونده


کد پيگيري درخواست خود را وارد کنيد :

تبليغات

- آب برین توس

- آب روان توس

- آب فشان مهر

- آب قطران زرین تربت

- آب گستر مزرعه

- آب مهر شرق

- آبدیس سازه شرق

- آبراهه زرین توس

- آبیاران سازه سپاهان

- آبیاران سازه طوس

- آبیاری شادیاخ

- اختر توس

- آذین کشت بینالود

- ارگانو

- آرمان آب بیهق

- آریان گستره سازان

 - اقلیم سبز طوس

- امکان پی البرز

- برفاب خراسان

- پارس دژ فراز

- پارس سازه آساک

- پارسا بارش پردیس

- پرتو گرداب نما

- پژوهاب شرق

- پلی تم

- پوی آب پارسیان

- پویش آب و خاک خراسان

- پیمان اتیلن

- ترنم گستر زرین توس

- تکاب سازه شرق

- توچال توس

- توس آبکامه

- توسعه سبز سبزوار

- توسعه و عمران پایاب توس

- چشمه ساران خیام نیشابور

- دژ آب گستر خاوران

- دهباغ

- رهاب سازه بینالود

- زرکاران خراسان

- زرین قطره بردسکن

- ژرفا اندیش میراو

- سازند آب شفق

- صدر آب سازه پارسیان

- صدرا آب برتر شرق

- طلوع شرق گناباد

- عمران جویان توس

- فر آب مهر نیشابور

- فراز آب راه شرق

- فرداب خراسان

- فلاح یاوران طوس

- فلاح یاوران جام

- کوشش گستر طوس

- کویر آب پارسیان

- کیمیای حیات پارس

-گردونه سبز فام

- گلبرگ سبز خاوران

- مه فشان رود

- مه فشان شرق

- مهار روان آب شرق

- مهدآب توس

- مهد سازان توس

 

 

- مهرگان پی بارثاوا

 

 

- میراب قطره خراسان

- نشت آب توس

- نگین دیبا

- نوین کشت بارثاوا

- نهر آب آفتاب

- هیدرو اترک فراساز

اوقات شرعی


khoruj1