درباره انجمن1 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

ليست اعضاي هيئت مديره و بازرسان و دبير انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي آبياري تحت فشار خراسان رضوي

رئيس هيئت مديره - مهندس منصوریان

نائب رئيس هيئت مديره- مهندس کریمی

خزانه دار- مهندس طاهرپور

عضو هيئت مديره- مهندس علیخانزاده

عضو هيئت مديره- مهندس صادق زاده

دبير انجمن - مهندس علیخانزاده

بازرس  - مهندس تشکری

« معرفی انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای مهندسی آبیاری تحت فشار خراسان »

به موجب ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی و آئین نامه مصوب دیماه 1371 هیئت محترم وزیران انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های مهندسی آبیاری تحت فشار در تاریخ 8/12/1379 به شماره 125 در اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

اهداف انجمن:

1-    نظام مند نمودن فعالیت شرکت های عضو.

2-    ساماندهی مطلوب تر در امر خدمت رسانی به بهره برداران و متقاضیان سیستم های آبیاری تحت فشار.

3-    هم سوئی با سیاست های مدیریت محترم آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف ملی از طریق برقراری ارتباط تنگاتنگ و عضویت در ستاد ویژه آبیاری تحت فشار استان.

4-    رفع تنگناها و چالش هائی که احتمالا در پیشبرد اهداف مورد نظر وجود دارد.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های مهندسی آبیاری تحت فشار خراسان با سابقه ائی چند ساله و عضویت شرکتهاي آبیاری تحت فشار جزء با سابقه ترین انجمن ها در سطح کشور می باشد.

 

سيستم آبياري تحت فشار

پیگیری پرونده


کد پيگيري درخواست خود را وارد کنيد :

تبليغات

- آب برین توس

- آب روان توس

- آب فشان مهر

- آب قطران زرین تربت

- آب گستر مزرعه

- آب مهر شرق

- آبدیس سازه شرق

- آبراهه زرین توس

- آبیاران سازه سپاهان

- آبیاران سازه طوس

- آبیاری شادیاخ

- اختر توس

- آذین کشت بینالود

- ارگانو

- آرمان آب بیهق

- آریان گستره سازان

 - اقلیم سبز طوس

- امکان پی البرز

- برفاب خراسان

- پارس دژ فراز

- پارس سازه آساک

- پارسا بارش پردیس

- پرتو گرداب نما

- پژوهاب شرق

- پلی تم

- پوی آب پارسیان

- پویش آب و خاک خراسان

- پیمان اتیلن

- ترنم گستر زرین توس

- تکاب سازه شرق

- توچال توس

- توس آبکامه

- توسعه سبز سبزوار

- توسعه و عمران پایاب توس

- چشمه ساران خیام نیشابور

- دژ آب گستر خاوران

- دهباغ

- رهاب سازه بینالود

- زرکاران خراسان

- زرین قطره بردسکن

- ژرفا اندیش میراو

- سازند آب شفق

- صدر آب سازه پارسیان

- صدرا آب برتر شرق

- طلوع شرق گناباد

- عمران جویان توس

- فر آب مهر نیشابور

- فراز آب راه شرق

- فرداب خراسان

- فلاح یاوران طوس

- فلاح یاوران جام

- کوشش گستر طوس

- کویر آب پارسیان

- کیمیای حیات پارس

-گردونه سبز فام

- گلبرگ سبز خاوران

- مه فشان رود

- مه فشان شرق

- مهار روان آب شرق

- مهدآب توس

- مهد سازان توس

 

 

- مهرگان پی بارثاوا

 

 

- میراب قطره خراسان

- نشت آب توس

- نگین دیبا

- نوین کشت بارثاوا

- نهر آب آفتاب

- هیدرو اترک فراساز

اوقات شرعی


khoruj1