عضويت در انجمن
مدارک لازم جهت عضویت

مدارک لازم جهت عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی آبیاری تحت فشار خراسان رضوی

 

1-    تصویر آگهی ثبت و تاسیس شرکت

2-    تصویر اساسنامه شرکت

3-    آخرین آگهی تغییرات شرکت

4-    تصویر 'گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته آب شرکت یا تصویر مجوز اجرای دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری

5-  مدارک مربوط به سوابق بیمه مدیر عامل و امتیاز آور گرید (سابقه بیمه معتبر از سایت یا سازمان بیمه تامین اجتماعی)

6-    مدارک تحصیلی و شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی به صورت پشت و رو) اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

7-    مدارک تحصیلی و شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی به صورت پشت و رو) کارشناس آبیاری

8-    تصویر قرارداد همکاری کارشناس آبیاری با شرکت

9-     مدارک مربوط به بیمه کارشناس آبیاری حداقل دو ماه قبل از تاریخ درخواست عضویت (سابقه بیمه معتبر از سایت یا سازمان بیمه تامین اجتماعی)

10-   تصویر گواهی دوره طراحی و اجرای کارشناس آبیاری

11-   مدارک و مستندات مربوط به امکانات شرکت

12-  مدارک و مستندات مربوط به محل دفتر شرکت

13-  تکمیل فرم عضویت در انجمن

14-  دو قطعه عکس مدیر عامل و کارشناس آبیاری

15-  مهر و امضا شدن مدارک

لطفا مدارک به صورت کپی رنگی تهیه شود.

Attachments:
FileتوضیحاتFile size
Download this file (فرم - درخواست عضویت.pdf)فرم - درخواست عضویت.pdf 186 Kb
 

سيستم آبياري تحت فشار

پیگیری پرونده


کد پيگيري درخواست خود را وارد کنيد :

تبليغات

- آب برین توس

- آب روان توس

- آب فشان مهر

- آب قطران زرین تربت

- آب گستر مزرعه

- آب مهر شرق

- آبدیس سازه شرق

- آبراهه زرین توس

- آبیاران سازه سپاهان

- آبیاران سازه طوس

- آبیاری شادیاخ

- اختر توس

- آذین کشت بینالود

- ارگانو

- آرمان آب بیهق

- آریان گستره سازان

 - اقلیم سبز طوس

- امکان پی البرز

- برفاب خراسان

- پارس دژ فراز

- پارس سازه آساک

- پارسا بارش پردیس

- پرتو گرداب نما

- پژوهاب شرق

- پلی تم

- پوی آب پارسیان

- پویش آب و خاک خراسان

- پیمان اتیلن

- ترنم گستر زرین توس

- تکاب سازه شرق

- توچال توس

- توس آبکامه

- توسعه سبز سبزوار

- توسعه و عمران پایاب توس

- چشمه ساران خیام نیشابور

- دژ آب گستر خاوران

- دهباغ

- رهاب سازه بینالود

- زرکاران خراسان

- زرین قطره بردسکن

- ژرفا اندیش میراو

- سازند آب شفق

- صدر آب سازه پارسیان

- صدرا آب برتر شرق

- طلوع شرق گناباد

- عمران جویان توس

- فر آب مهر نیشابور

- فراز آب راه شرق

- فرداب خراسان

- فلاح یاوران طوس

- فلاح یاوران جام

- کوشش گستر طوس

- کویر آب پارسیان

- کیمیای حیات پارس

-گردونه سبز فام

- گلبرگ سبز خاوران

- مه فشان رود

- مه فشان شرق

- مهار روان آب شرق

- مهدآب توس

- مهد سازان توس

 

 

- مهرگان پی بارثاوا

 

 

- میراب قطره خراسان

- نشت آب توس

- نگین دیبا

- نوین کشت بارثاوا

- نهر آب آفتاب

- هیدرو اترک فراساز

اوقات شرعی


khoruj1